skip to Main Content

Investeringsfilosofi

Jag investerar främst i företag som är världsledande eller har världsledande produkter eller tjänster. Vissa bolag har kommit långt i sin utveckling med hög omsättning och hög vinst medan andra bolag ännu inte har någon omsättning.

Jag tror att bolag som är världsledande har större förutsättningar att under lång tid gå bättre än de stora indexen på börsen.

Det finns en problematik kring detta urval av bolag.

  • De är oftast små – omsättningen i aktien följer ofta det allmänna intresset som finns kring aktien. Vad folk skriver på forum har stor betydelse och påverkar aktien.
  • De behöver emellanåt tanka in nytt kapital – genomförs det en nyemission så brukar kursens volatilitet öka. Är det en småspararaktie är dessa ofta oförberedda på nyemissionen och reagerar genom att sälja och kursen tar då stryk.
  • De är räntekänsliga – ett litet växande bolag behöver tillgång till pengar och om räntorna höjs så blir pengar dyrare vilket påverkar aktiekursen negativt.

 

Har du frågor, tips, feedback? Maila [email protected]

Portföljbolag

– Acarix
– Azelio
– Evolution
– Gapwaves
– Leading Edge Materials

– NIBE
– SAAB
– ProstaLund
– Sinch
– Stockwik
– Swedencare

… och så äger jag en pytteliten skvätt aktier i Skistar, eftersom det ger aktieägarrabatt!

Back To Top